Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 10-12

Кабинет: 516
E-mail: dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs

Стратиграфија Динарида Србије

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Стратиграфија Динарида Србије

Предавачи: доц. др Дејан Радивојевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Стратиграфија Србије

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
hiv prevention site aids testing at home
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Циљ предмета: Циљ предмета СТРАТИГРАФИЈА ДИНАРИДА је да студент овлада савременим знањима из стратиграфије Динарида Србије, да допринесе употпуњавању слике о геолошкој грађи Србије. Поред тога треба да усаврши способност посматрања, апстраховања и закључивања у решавању појединих конкретних стратиграфских проблема везаних за Динариде.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheat on my husband link cheated on my husband
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code

Исход предмета: Упознавање студената са најважнијим знањима из области стратиграфије, Западних делова Србије. Примена принципа стратиграфске клсификације са конкретним примерима у Динаридима. Оспособљавање за коришћење знања из стратиграфије за објашњавање геолошке грађе Западне Србије.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава: Елементарне чињенице о хроностратиграфским јединицама констатованим у динаридима. Домаћи хроно и фацијални стратотипови, њихов значај за одређивање положаја Србије у геотектонском смислу у појединим временским одељцима. Специфичне карактеристике најкрупнијих стратиграфских јединица на територији западне Србије. Формације које се издавајуј на датом подручју, њихов значај, особине и распрострањење. Палеонтолошки садржај и његов значај за наведене формације. Посебан осврт на фосилоносне локалитете и њихов стратиграфски значај.
Практична настава Цртање геолошких стубова појединих локалитета и обележавање одговарајућих подручја на картама. Цртање синтезних геолошких стубова и њихово тумачење. Нарочити осврт на карактер специфичних асоцијација фауне и њен значај за корелацију, реконструкцију средине и одређивање геолошке старости творевина.
hiv prevention site aids testing at home
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Литература:

  1. Анђелковић, М., 1978: Стратиграфија Југославије - палеозоик и мезозоик.- Минерва, 1017 стр., Суботица-Београд.
  2. Ћирић, Б. 1996: Геологија Србије - грађа и развој земљине коре.- Геокарта, 273 стр., Београд.
  3. Димитријевић, М. Д., 1995: Геологија Југославије.- Геоинститут и БАРЕX, Београд, 205 стр, Београд.
  4. Петковић, К. (ур.)1977: Геологија Србије, књ. II, Стратиграфија. ИРГиП., Руд.-геол. фак., Унив. Београду, Београд.
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудиовизуелним приказима детаља стратиграфске грађе Вежбања кроз самостални рад

medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 15
практична настава 15
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: