Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 10-12

Кабинет: 516
E-mail: dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs

Геологија света

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Геологија света

Предавачи: доц. др Дејан Радивојевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета ГЕОЛОГИЈА СВЕТА је да студент овлада савременим знањима из геолошке грађе, превасходно стратиграфије наше планете, да кроз низ класичних примера светске геологије допринесе усавршавању сазнања о геолошкој грађи Србије. Поред тога треба да развије способност посматрања, апстраховања и решавања геолошких проблема.

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета: Упознавање студената са најважнијим чињеницама регионалне геологије наше планете, њеном улогом и значајем за упознавање геолошке грађе одређеног простора. Упознавање са најновијим методама које се при томе користе, као и упознавање са њиховом практичном применом у тумачењу геолошке грађе.

why men cheat how women cheat dating for married people
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
vermox prodej vermox spc vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава: Општа геолошка грађа планете. Опште карактеристике геолошке грађе појединих континената: Европе, северне и јужне Америке, Азије, Аустралије и Антарктика. Стратиграфске особине и основне црте тектонике. За сваки континент појединачно морфологија, стратиграфски преглед са основним литостратиграфским јединицама, тектонске карактеристике. синтезни геолошки стубови, тектонска рејонизација, геолошка еволуција и економски значај постојећих минералних сировина.
Практична настава Опште карактеристике геолошке грађе појединих области. Израда карата, стратиграфских стубова и геолошких профила, како крупнијих целина тако и појединих инетресантних локалитета.
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

  1. Херак, М., 1978: Геологија.- Школска књига, 432 стр., Загреб..
  2. Интернет: http://www.geology-of-the-world.com
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why men cheat how women cheat dating for married people
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Теориска настава, предавања, аудиовизуелнба средства, презентације Практична настава вежбе, самосталан рад студената.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 40
семинар-и

Додатни услови оцењивања: