Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет: 215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Геологија квартара

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VII семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS), Палеонтологија (VII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија квартара

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
voltarene patch voltarenplast voltarene

Циљ предмета: Упознавање са типовима квартарних наслага, методама њихових истраживања, распрострањењем у свету и на подручју Србије по генетским категоријама наслага.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cephalexin xifaxan clomid 100mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Исход предмета: Могућност стратиграфскog и палеонтолошкog дефинисања наслага, њихов значај и примена у истраживању лежишта минералних сировина и као грађевинска подлога.

hiv prevention open aids testing at home
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Садржај предмета:

Предавања: Типови квартарних наслага. Методе истраживања. Преглед регионалне геологије квартара. Квартар Србије: глацијални рељеф, глацијалне и флувиоглацијалне наслаге, речне наслаге већих водотока, речно-језерски седименти Панонске низије (Војводине), лимничке наслаге, еолске наслаге, пролувијалне, колувијалне и пећинске наслаге на подручју наше земље. Вежбе: Кабинетске: Приказивање слајдова и филмова са одговарајућим профилима и областима распрострањења квартарних седимената.. Приказивање конкретног литолошког материјала. Израда семинарског рада. еренске: обилазак профила квартарне старости на подручју Београда.
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Литература:

  1. GALE. J. S. & HOARE G. P., 1991: Quaternary sediment.- Halsted Press, an Imprint of John Wiley & Sons, Inc. 1-323, New York, Toronto.
  2. IMBRI DŽ. i IMBRI. K. P., 1981: Ледена доба.- Библиотека занимљива наука, 1-215, Београд.
  3. RAYMOND S. BRADELY, 1999: Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quartenary.- International Geophysics Series, Volume 68, San Diego.
  4. RISER A.M. J., 1999: Quaternary Geology and the Environment.- Springer-Praxis books in Geophysical sciences, 1-290, Chichester, UK.
  5. СТЕВАНОВИЋ П., МАРОВИЋ М. и ДИМИТРИЈЕВИЋ В., 1992: Геологија Квартара.- Научна књига, 1-242, Београд.
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Pointu.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories natural abortion abortions stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
активност у току предавања 15
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: