Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет: 102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Спектрална анализа

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Спектрална анализа

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
hiv prevention open aids testing at home
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основних поставки везаних за Фуријеову анализу и друге алате потребне за анализу сигнала.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за решавање проблема анализе сигнала у геофизици, односно стицање теоријских основа неопходних за разумевање уско стручних предмета.

walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis

Садржај предмета:

Теоријска настава Двоструки Фуријеов ред. Критеријум конвергенције.Фуријеов интеграл. Фуријеова трансформација и инверзна Фуријеова трансформација. Фуријеова синус и косинус трансформација. Конволуција. Дискретна Фуријеова трансформација и инверзна Фуријеова трансформација. Парсевалова теорема. Брза Фуријеова трансформација. Z – трансформација. Инверзна Z – трансформација. Филтри. Прозорске функције. Таласићи (wavelets).
Практична настава:Вежбе Решавање рачунских задатака, теоријских и практичних проблема.
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
pharmacy discounts site pharmacy discounts
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Mesko, A., 1984: Digital filtering. Akademiai Kiado, Budapest.
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се аудиторне. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
активност у току предавања 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: