Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Геоморфолошка анализа

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VII семестар -DAS), Економска геологија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геоморфолошка анализа

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: геоморфологија, даљинска детекција

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Циљ предмета: Курс има за циљ да упозна студента са методима анализе рељефа и да га обучи за коришћење тих метода у проучавању рељефа одређеног терена за научне и практичне сврхе

kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
cialis coupon site discount drug coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Исход предмета: Способност примене стеченог знања у тумачењу неотектонске еволуције терена и квалитетан приказ развоја геоморфолошких процеса у времену

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis

Садржај предмета:


Теоријска настава Дефиниција, квалитативна анализа, квантитативна анализа, комплексна анализа. Методи геоморфолошке анализе. Кабинетска испитивања. Теренски методи испитивања. Квантитативна испитивања рељефа. Анализа енергије рељефа. Анализа нагиба. Хидраулички градијент. Поређење реалног стања са теоријским моделом развоја рељефа, линеарни модели, планарни модели. Одступање од Хортонових закона. Ерозиони интеграл. Квантитативна анализа рељефа применом дигиталних снимака. Приказ података геоморфолошке анализе – геоморфолошка карта. Садржај геоморфолошке карте: геолошка грађа. Mорфогенетски подаци. Mорфографски подаци. Mорфометријски подаци. Mорфохронолошки подаци. Легенда и тумач геоморфолошке карте . Примена геоморфолошке карте.
Практична настава:Вежбе Обрада изабраног терена: комплексна геоморфолошка анализа, квалитативна и квантитативна испитивања рељефа. Израда завршног рада, карте и текстуалног објашњења примењене методологије и резултата. Јавна презентација.
pill abortion stories read abortions stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Литература:

  1. Геоморфологија, М. Марковић, Р. Павловић, Т. Чупковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003.
  2. Applied Geomorphology, J. Hails, Elsevier, 1997.
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, самосталне вежбе, завршни рад

kaltens sex stories go free sex stories
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 50

Додатни услови оцењивања: