Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет: 218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Методе стратиграфских истраживања

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VII семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Методе стратиграфских истраживања

Предавачи: проф. др Љупко Рундић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: општа стратиграфија, историјска геологија, седиментологија

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription discounts cards site prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Циљ предмета: Овладавање појединим стратиграфским методама и обученост за рад на конкретним задацима у геолошким организацијама али и даљем усавршавању

hiv prevention site aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon

Исход предмета: Спознаја о применљивости појединих стратиграфских метода у научним и привредним пројектима.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава Предмет истраживања. Литостратиграфија. Реперни хоризонти, ритмови, циклуси. Биостратиграфија, категорије и типови бизона. Сеизмичка стратиграфија, сеизмички сигнали, секвенце и секције. Секвенциона стратиграфија, дефиниције секвенци, систем трактова и граничних површи. Циклостратиграфија, циклуси, Миланковићеви орбиталних параметри. Климатски параметри и астрономски стандарди. Стабилни изотопи угљеника, стронцијума и кисеоника. Стратиграфија „догађаја“. Нестабилни изотопи и низови. Метода радиоактивног угљеника. Магнетостратиграфија, Земљино магнетно поље. Реманентни магнетизам, миграције и ротације Земљиних магнетних полова. Комплексна (интегрисана) стратиграфска истраживања.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Пројекције и илустрације везане за поједине наставне јединице. Самостални истраживачки рад.
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Литература:

  1. Blatt, H., Berry, W.B.N. & Brande, S.,1991. Principles of Stratigraphical Analysis. Blackwell Scietific Publication, Oxford-London, 512 pp.
  2. Emery, D. & Myers, K.J. (eds), 2001. Sequence Stratigraphy. Blackwell Science, Oxford, 297pp.
  3. Faure, G., 1986. Principles of Isotope Geology. John Wiley & Sons, Singapore, 588pgs
  4. Савремене публикације и научни радови
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмене презентације наставника (ЛЦД и видео презентације) и евентуално посебна предавања неког од гостујућих професора или експерата из привреде или других институција и иностранства.

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 45
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 5
семинар-и 15
семинар-и 15
колоквијум-и 20

Додатни услови оцењивања: