Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12.30-14.30

Кабинет: 728
E-mail: vladica.cvetkovic@rgf.bg.ac.rs

Средине стварања магматских и метаморфних стена

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (IX семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS), Палеонтологија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Средине стварања магматских и метаморфних стена

Предавачи: проф. др Владица Цветковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Петрологија магматских и метаморфних стена

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon site discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Стицање знања о основним карактеристикама геотектонских средина образовања магматских и метаморфних стена, старости и петрогенезе магматских и метаморфних формација Србије и суседних области.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Исход предмета: Оспособљавање за истраживање порекла и старости магматских и метаморфних провинција у Србији у оквиру пројеката и самосталну интерпретацију података о магматским и метаморфним комплексима, као и за формулисање геодинамичких хипотеза о њиховој генези. Способност за јасно изражавање и приказ стеченог знања и припремљеност за даље академско образовање на докторским студијама.

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox spc vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава Увод у проучавање средина стварања магматских и метаморфних стена. Активне средине стварања стена: средњооекански гребени, субдукционе зоне, интраокеански и интраконтинентални простори и асоцијације магматских и метаморфних стена. Увод у геологију Балканског полуострва и приказ основних одлика магматских и метаморфних формација. Палеозојске и пре-палеозојске магматске и метаморфне формације. Мезозојске магматске и метаморфне формације. Кенозојске магматске и метаморфне формације.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Коришћење литературе о магматским и метаморфним формацијама. Појединачно постављање петрогенетскх и геодинамичких проблема реалних простора и групна дискусија о отвореним питањима и могућностима њихвог решавања. Самостална израда семинара и приказ семинарских радова. Дискусија о приказаним семинарским радовима.
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons open rite aid coupon
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Литература:

  1. М.G. Best (2002): Igneous and metamorphic petrology, Blackwell Publishing, p. 756.
  2. М. Wilson (1989): Igneous petrogenesis, London, Unwin Hyman, Boston Sydney Wellington.
  3. B.J. Skinner, S.C. Porter (1995): The dynamic Earth, John Wiley and Sons, Inc.
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power Point презентације и предавања еx cathedra. Самостално истраживање, постављање проблема и дискусија студената. Коришћње интернета, израда, приказ и дискусија о семинарским радовима. Консултације.

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 10
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: