Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-13; четвртак 10-13

Кабинет: 270
E-mail: dragana.zivotic@rgf.bg.ac.rs

Геологија угља

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VII семестар -DAS), Економска геологија (VII семестар -DAS), Палеонтологија (VII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геологија угља

Предавачи: проф. др Драгана Животић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о основним компонентама угљева начина њиховог стварања и појављивања у природи, као и могућностима њиховог рационалног коришћења.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
pill abortion stories natural abortion abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill go levaquin 500mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupon site discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk

Исход предмета: Овладавање општим и специфичним знањима и вештинама из домена геологије угљева. Стицање потребног знања за даље успешно савладавање проблематике истраживања и геолошко-економске оцене лежишта угљева.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Садржај предмета:

Теоријска настава Порекло органских компоненти угљева. Хемијски састав исходишне органске материје. Разлагање органских компоненти биљака и њихова трансформација. Хемијске, физичке и петрографске промене током процеса карбонификације. Основне компоненте угљева. Минералне примесе у угљу. Основне особине угљева. Процеси формирања угљоносних фација слојева и формација,. Цикличност грађе угљоносних формација. Угљени слој, угљене фације и формације. Класификација угљоносних басена и лежишта угљева и њихове карактеристике. Приказ угљоносних басена и лежишта у свету и код нас. Могућности коришћења угљева. Прикупљање и обрада података истраживања и анализе. Коришћење угља. Утицај сагоревања угља на загађење човекове околине.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
У оквиру вежби врши ће се упознавање са збирком узорака, као и идентификација макроскопских и микроскопсих састојака угљева. Предвиђена је обрадa и систематизација података истраживања и израда извештаја.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Литература:

  1. Taylor G.H., Teichmüller M., Davis A., Diessel C.F.K., Littke R. and Robert P., 1998: Organic Petrology. Gebrüder Borntraeger-Berlin-Stuttgart, 704 p.
  2. Thomas L., 1992: Handbook of practical coal geology. Chichester, John Wiley & Sons, 338 p.
  3. Thomas L., 2002: Coal geology. San Francisco, CA, John Wiley & Sons, Ltd, 384 p.
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
pill abortion stories natural abortion abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити праћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и теренски и семинарски радови.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 0
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 20
тест 15
тест 15

Додатни услови оцењивања: