Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет: 237
E-mail: dragana.djuric@rgf.bg.ac.rs

Обрада и тумачење сеизмичких сигнала

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Обрада и тумачење сеизмичких сигнала

Предавачи: доц. др Драгана Ђурић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
pill abortion stories natural abortion abortions stories
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент, заједно са претходним предметима везаних за сеизмику, савлада могућности и ограничења сеизмометријског изазваног таласа у циљу дефинисања средина са различитим брзинама простирања истих, као и поступаке обраде и интерпретације адекватних података и израде елабората.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
kaltens sex stories go free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Исход предмета је стицање практичних и теоријских знања неопходних за примену одговарајућих математичких трансформација при обради и интерпретацији података сеизмометријске методе. Ово омогућава студенту даљи рад на дефинисању поступака потребних да се обаве да би се пројектовани циљ остварио као и критички осврт на потребу за даљим истраживањима и уоченим пропустима.

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Садржај предмета:


Теоријска настава Анализа спектра. Векторска анализа. Анализа фазе. Дистрибуција грешке. Случајни процеси. Умањивање ефеката присуства шума. Формирање дводимензионих приказа. Обрада сеизмичких података. Моделовања таласних процеса. Дводимензионално и тродимензионално моделовање. Миграција. Интерпретација резултата истраживања (сеизмичке секције).
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Практичне и рачунске вежбе. Миграција. Упознавање са радом на терену. Рад у центру за обраду и интерпретацију.
why men cheat how women cheat dating for married people
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories go free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Литература:

  1. Драгашевић, Т., 1983: Сеизмичка истраживања. Геофизчки институт, Београд.
  2. Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
why men cheat how women cheat dating for married people
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Презентације преко рачунара, наменски филмови, решавање рачунских проблема, примена софтверских пакета. Вежбе прате предавања.

motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
активно учешће у настави 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: