Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет: 236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић, проф. др Весна Цветков

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање различитих поступака анализе аномалија гравитационог и магнетног поља, комплексне интерпретације резултата истраживања и примене у различитим областима.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за анализу и интерпретацију резултата комплексних гравиметријских и геомагнетских истраживања.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:


Теоријска настава Анализа квалитета података (густина, тачност) и могућности њиховог коришћења за решавање специфичних проблема. Повезивање са подацима других истраживања. Практични поступци редукције аномалија геомагнетског поља на пол и екватор. Практични поступци рачунања псеудогравитационих и псеудомагнетских аномалија, локалног таласног броја и аналитичког сигнала. Процена параметара извора аномалија гравитационог и геомагнетног поља (дубина, облик, нагиб, густина, магнетска сусцептибилност и др.) применом различитих поступака анализе (инверзије, “стрипинг”, деконволуција, анализа комплексних атрибута, итд.). Анализа аномалија у условима израженог рељефа терена. 2Д и 3Д моделирање. Моделирање и инверзије применом различитих функција расподеле густине и сусцептибилности. Поступци који се примењују код детаљних истраживања (грађевина, археологија, лежишта).
Практична настава:Вежбе Примена различитих поступака анализе аномалија гравитационог и геомагнетног поља, коришћењем савремених рачунарских програма. Геолошка интерпретација резултата. Поступци детекције природних и вештачких објеката. Израда семинараског рада на задату тему.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
spyware text messages sms spy app free sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

  1. Blakely, R., J., 1995: Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications. Cambridge University Press.
  2. Naidu, P., S., Mathew, M., P., 1988: Analysis of Geophysical Potential Fields. Elsevier.
  3. Старчевић, М., 1991: Гравиметријске методе истраживања. Наука, Београд.
  4. Стефановић Д., 1978.: Геомагнетске методе истраживања, РГФ, Београд.
  5. Избор радова из водећих геофизичких часописа.
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
cephalexin xifaxan clomid 100mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
активност у току предавања 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: