Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 09-12;среда 9-12

Кабинет: 728
E-mail: kristina.saric@rgf.bg.ac.rs

Магматске стене Србије

О предмету

Студијски програм: Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS), Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Магматске стене Србије

Предавачи: проф. др Кристина Шарић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Магматске стене

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Циљ предмета: Стицање знања о битним својствима главних асоцијација магматских стена Србије.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how married men cheat cheat on your wife black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Исход предмета: Оспособљавање за успешно бављење проблемима магматских стена Србије, као што су компилације, корелације и израда формационих карата.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава Анализа боље проучених и репрезентативних комплекса и формација ултрабазичних, базичних, интермедијарних и киселих магмаских, као и вулканокластичних, стена Србије, и то: сложеног терана Карпато-балканида, сложеног терана Српско-Македонске масе и Динарида (укључујући сложени теран Вардарске зоне, Дринско-Ивањички теран, Динаридско-офиолитски теран и Источнобосанско-дурмиторски теран). Приказ начина образовања таквих комплекса и формација, анализа минералног, хемијског, геохемијског састава тих стена, њиховог склопа, као и састава минерала. Геологија магматских комплекса и евоуцијe магмaтизма истих, документује се преко скица, планова и профила.
Практична настава - самостално истраживање литературе, израда презентација и одбрана семинарских радова - магматских комлекса и формација који нису презентирани на предавањима, као и микроскопско проучавање тих стена .
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Аксин и др., 1981: Геологија Србије – Магматизам, III-1, Завод за РГП, 292, Београд.
  2. Вуков, М., 1998. Магматске стене, РГФ, 487, Београд.
  3. Ћирић, Б., 1998. Геологија Србије, 167, Београд.
  4. Pamić, J., 1996. Magmatske formacije Dinarida, Vardarske zone i južnih delova Panonskog basena. Nafta, 225, Zagreb.
  5. Dimitrijević, M., 1974. The Dinarides: A model based on "now Global Tectonics". In: Metallogeny and Concepts of the Geotectonic Development of Yugoslavia, Symposium, RGF, 141.178, Beograd.
  6. Karamata, S., Krstić, B., Dimitrijević, M., Knežević, V., Dimitrijević, M., Filipović, I., 1994. Terranes between the Adriatic and the Carpatho-Balkan arc. Bulletin de l´Academie Serbe des Sci. et des Arts. CVIII, Classe des Sci. Mathe. et natur., 35, 47-68, Beograd.
  7. Димитријевић, М., 1995. Геологија Југославије. Посебно издање, 160, Београд.
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupon site discount drug coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarenplast voltarene
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: користе се различити аудио-визулене технике као и клсичне методе наставе.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
колоквијум-и 30
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: