Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Неотектoника

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Неотектoника

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Геоморфологија, Даљинска детекција, Структурна геологија, Тектоника

pharmacy discounts read pharmacy discounts
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupon site discount drug coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са најновијим покретима Земљине коре.

hiv prevention site aids testing at home
how married men cheat cheat on your wife black women white men
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Исход предмета: Студенти стичу сазнања применљива у проучавању стабилности терена, његове сеизмичности и рељефних карактеристика.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
vermox prodej vermox spc vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава Општи појмови, методе истраживања, методе даљинске детекције, геолошке методе, геоморфолошке методе, геофизичке методе, геофизичке методе у истраживању савремених тектонских покрета, геодетске методе, хидролошке и хидрогеолошке методе, историјско-археолошки подаци као индикатори најновијих тектонских покрета, графичко приказивање неотектонских покрета, геодинамика најновијих покрета земљине коре, примена неотектонских истраживања
Практична настава Практични самостални задаци из методике неотектонских истраживања.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
vermox prodej vermox spc vermox cena
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Литература:

  1. Маровић, М., 2005:Неотектоника, интерна скрипта
  2. Keeler, E. and Pinter, N., 1996. Active Tectonics, Prentice Hall
  3. Burbank, D. and Anderson, R., 2001. Tectonic Geomorphology, Blackwell Science
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз предавања екс катедра, која ће бити праћена аудио-визуелном презентацијом, предвиђена су и вежбања, конципирана на бази решавања практичних проблема које захтева самостално ангажовање студената

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 5
практична настава 15
колоквијум-и 40
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: