Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет: 236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Геофизички каротаж

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VIII семестар -DAS), Економска геологија (VIII семестар -DAS), Палеонтологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Геофизички каротаж

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

pill abortion stories read abortions stories
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vermox prodej vermox spc vermox cena

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основних поставки интерпретације резултата геофизичких каротажних истраживања. Студент се обучава како да резултате геофизичких каротажних мерења примењује у различитим областима истраживања.

kaltens sex stories go free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за интерпретацију резултата геофизичких каротажних испитивања и њихову примену у различитим облстима истраживања, као и даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геофизичким каротажом.

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts read pharmacy discounts
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
Геофизички каротажни уређаји и системи (електрични, нуклеарни, акустични, остали). Опрема за геофизички каротаж и технике мерења. Процена својстава формације (порозност, пермеабилност и друхи параметри) на основу резултата геофизичких каротажних мерења. Креирање геолошких модела на основу резултата геофизичких каротажних истраживања (корелација, структурна и стратиграфка анализа, електрофације). Примена геофизичког каротажа у различитим областима истраживања (истраживање лежишта нафте и гаса и лежишта минералних сировина, хидрогеолошка истраживања, истраживања геотермалне енергије, геотехничка истраживања).

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Процена својстава формације. Корелација резултата мерења у различитим бушотинама. Структурна анилиза на основу резултата мерења дипметром. Стратиграфска анализа на основу резултата мерења различитим каротажним уређајима. Приказ и анализа примера из праксе.
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Литература:

 1. Мартиновић, С. и други, 2000: Геофизички каротаж - обрада и интерпретација. Нафтагас, Нови Сад.
 2. Serra, O., 1984: Fundamentals of well-log interpretation. Elsevier.
  1. did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
   i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
   how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
   in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
   naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
   prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
   prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
   aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
   medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
   nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
   when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 2 0 0

   Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

   kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
   spyware text messages sms spy app free sms spy app
   walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
   prescription discounts cards read prescriptions coupons
   cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
   vermox prodej vermox spc vermox cena

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   усмени испит 30
   Предиспитне обавезе Поена
   активно учешће у настави 10
   активност у току предавања 30
   колоквијум-и 30

   Додатни услови оцењивања: