Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12.30-14.30

Кабинет: 728
E-mail: vladica.cvetkovic@rgf.bg.ac.rs

Вулканологија

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS), Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Вулканологија

Предавачи: проф. др Владица Цветковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: завршене основне академске студије

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
pharmacy discounts site pharmacy discounts

Циљ предмета: Стицање знања о вулканским и поствулканским процесима и генези вулканогених творевина. Циљ предмета је да пружи теоријске и практичне основе за разумевање постанка вулканогених фација, њихове литологије и петрографије, механизама депозиције и начинима испитивања. Садржај предмета је конципиран тако да га могу пратити студенти свих модула студијског програма геологије.

pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Оспособљеност за разумевање вулканских процеса уопште, односно начина постанка савремених и древних вулканских области. Поседовање вештина примене вулканолошког приступа при испитивању магматских комплекса. Оспособљеност за извођење геолошког картирања у савременим и древним вулканским теренима

i cheat on my husband link cheated on my husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Садржај предмета:

Теоријска настава Приказ основних физичких карактеристика ефузивних (изливних) и експлозивних вулканских процеса. Типови вулканских активности. Принципи класификације вулканских стена и вулканогених фација. Изливна вулканска активност и образовање кохерентних и вулканокластичних фација. Експлозивна вулканска активност и образовање пирокластичних наслага. Поствулкански процеси. Поствулканска ерозија и стварање редепонованих вулканогених наслага. Поствулканске промене везане за образовање рудних лежишта. Предвиђање вулканских ерупција и вулкански хазард.
Практична настава: Вежбе: Упознавање са примерима различитих вулканогених фација савремених и древних вулканских области. Праћење тренутно активних вулкана путем веб-опсерваторија. Решавање вулканолошких проблема кроз дискусију задатих примера из литературе. Израда и приказ семинарских радова.
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Литература:

  1. Schmincke, 2004: Volcanism. Springer Verlag, p 324.
  2. McPhie, J., Doyle, M., Allen, R. (1993): Volcanic textures. National Library of Australia, p. 197.
i cheat on my husband link cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
pharmacy discounts site pharmacy discounts
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у виду Power Point презентација и различитих видео апликација. Коришћење интернета. Консултације и дискусије. Израда и приказ семинарских радова

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 5
практична настава 5
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: