Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

ГИС апликација у геологији

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: ГИС апликација у геологији

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: даљинска детекција

hiv prevention open aids testing at home
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Циљ предмета: Стицање елементарних знања о начинима и смислу методолошки исправног и адекватног моделирања геолошких података кроз упознавање са елементарним основама ГИС-а, разраду концептуалног и логичког модела геолошких података.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Исход предмета: Оспособљавање студента за самосталан рад у ГИС апликацијама и развијања способности, са аспекта геологије, методолошки исправног приступа анализи и интерпретацији просторних и не просторних података, а у циљу решавања конкретних геолошких проблема.

prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Садржај предмета:


Теоријска настава: Основни елементи ГИС-а, просторни и непросторни ентитети. Структура просторних података, појам просторних класа, разлике растерских и векторских модела. Растерски модел, цтруктура модела. Појам сателитског снимка и употреба снимака у ГИС-у. Тродимензионални модели. Векторски модел, структура векторских садржаја. Основни геометријски ентитети - тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Атрибутативни (непросторни) подаци. Software-ски алати, конвенционални ГИС софтвери. Геореференцирани геолошки подаци. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Појам база података, основне поставке релационих база, основни појмови програмирања у УМЛ језику. Концептуални модел, логички модел, имплементација. Критеријуми и начини претраживања. Визуализација. Дигиталне геолошке карте.

Практична настава:
Вежбе - Структура просторних података. Рад са растерским документима. Атрибути и веза са растерским моделом. Рад са векторским модел. Просторни ентитети, геометријске особине, тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Непросторни подаци. Мере и величине у геологији и њихова презенатција у ГИС-у. Сателитски снимци, могућности и ограничења. Тродимензионални модели. Рад у Software-у за манипулацију просторним подацима. ГИС софтвери. Коришћење freeware програмских пакете: Microdem. Дигитализација геолошких података. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Формирање објектно-оријентисаног геолошког модела на основу концептуалног и логичког модела. Имплементација модела – апликација. Упити за претраживање. Рад на визуализацији геолошких података. Геостатистички поступци – интерполација. Картографски симболи у геологији. Садржај дигиталне геолошке карте и специјалистичких карата. Тродимензионални приказ геолошких података.

Други облици наставе: самостални студентски семинарски радови
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure

Литература:

  1. Burrough P. А., McDonnell R. A., 2006: Принципи географских информационих система; Грађевински факултет, Београд.
  2. Bonham-Carter G. F., 1994: Geographic Information Systems for Geoscientists; Pergamon, UK.
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски радови

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 5
практична настава 45

Додатни услови оцењивања: