Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12; четвртак 13-14

Кабинет: 264
E-mail: aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs

Геологија нафте

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VIII семестар -DAS), Економска геологија (VIII семестар -DAS), Палеонтологија (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS), Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Геологија нафте

Предавачи: проф. др Александар Костић, мастер Николета Алексић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о различитим аспектима и процесима постанка, миграције и акумулације нафте и гаса у седиментним басенима. Сагледавање савремених сазнања из нафтне геологије и њиховог значаја за истраживање.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
kaltens sex stories go free sex stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Исход предмета: Овладавање општим и специфичним знањима и вештинама из домена геологије нафте. Усвајање потребног нивоа знања за даље успешно савладавање проблематике истраживања и геолошко-економске оцене ресурса и резерви нафте и гаса.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
pharmacy discounts site pharmacy discounts
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene

Садржај предмета:

Теоријска настава
Геологија нафте као научна дисциплина. Матичне стене, резервоар стене, заштитне стене и замке за нафту и гас. Процеси трансформације керогена у угљоводонике, примарна, секундарна и терцијарна миграција нафте и гаса. Природни резервоари и резервоар стене. Промене угљоводоника током миграције и после акумулирања. Неконвенционални извори добијања нафте и гаса. Седиментни басени и нафтно-гасни потенцијал. Дистрибуција ресурса нафте и гаса у свету. Перспективна подручја и налазишта нафте и гаса у Србији. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа језгара матичних, резервоар и заштитних стена. Идентификација и детерминација керогена и битумена у матичним стенама и уљним шејловима. Анализа структурног стила басена и миграционих путева у њему. Карактеристике седиментних басена и нафтних и гасних поља у свету и код нас.
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте. РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.
  2. Ерцеговац, М., 1990: Геологија уљних шкриљаца. Грађевинска књига, 180 стр.
  3. Hunt, J.M., 1996: Petroleum Geochemistry and Geology. 2nd Ed.; W.H.Freeman and Co., New York, 743 p.
  4. Selley, R.C., 1998: Elements of Petroleum Geology. 2nd Ed. Academic Press, San Diego, 470 pp.
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама, кроз тестове и анализу узорака. Континуирано учење с провером знања.

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej vermox prodej vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 15
практична настава 15
тест 15
тест 15

Додатни услови оцењивања: