Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 237
E-mail: snezana.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Електромагнетометрија

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Електромагнетометрија

Предавачи: доц. др Снежана Игњатовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање основних знања о карактеристикама електромагнетне силе, као једне од четири фундаменталне силе у природи и суштинским доменом развоја савремене технологије.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
pill abortion stories natural abortion abortions stories
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons

Исход предмета: Наставом се постиже основа за разумевање и даља усавршавања у погледу извођења електромагнетометријских мерења, као и разумевање природе и природног и вештачког електромагнетног зрачења. Студенти ће овладати математичким формулацијама и прорачунима простирања и дејства електромагнетног поља за једноставне моделе.

hiv prevention open aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне поставке и теореме о електромагнетном пољу. Максвелове једначине. Електромагнетна индукција, простирање електромагнетских таласа. Специјални случајеви испољавања електромагнетног поља. Опште једначине електромагнетног поља. Електричко поље, магнетно поље, теорема дуалности. Поларизација, диелектрична константа, спектар електромагнетног зрачења, рефлексија и рефракција електромагнетног таласа. Електрично поље временски константних струја. Решавање проблема временски промењивог електромагнетног поља. Антене, зрачење и дифракција. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практичне вежбе из домена аквизиције података, електромагнетометријски мониторинга и аквизиција података. У оквиру вежби студенти се припремају за израду семинарског рада.
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Литература:

  1. Поповић, Б., 1989: Електромагнетика. Грађевинска Књига, Београд.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријске поставке изложене кроз мултимедијалне презентације и одговарајуће прорачуне на школској табли, уз практичне демонстрације мерења актуелним мерним системима. Вежбе се изводе рачунски појединачно и радом на рачунару, применом одговарајућих програмских пакета.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
активност у току предавања 20
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: