Српски | English

Дипломски рад из геофизике

О предмету

Студијски програм: Геофизика (X семестар -DAS)

Назив предмета: Дипломски рад из геофизике

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 20

Услов: Положени испити у складу са Статутом Рударско-геолошког факултета

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Циљ предмета: Циљ израде дипломског рада је да студент у потпуности савлада методологију, којом ће да представи и објасни све резултате које је добио након одређених истраживања, a да то буде одрађено у складу са одговарајућим хронолошким смислом.

pill abortion stories natural abortion abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon site discount drug coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Исход израде дипломског рада је максимална самосталност у постављању критеријума да ли је резултат рада одговор на постављени пројектни задатак, евентуална потреба за допунским подацима, да ли је све урађено у складу са уобичајеним и признатим нормама (коришћење литературе), као и постизање квалитета техничког нивоа.

i cheat on my husband link cheated on my husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupon site discount drug coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Дипломски рад мора да задовољи одрфеђену форму. То значи да студент, по обављеним истраживањима по одређеном задатку, резултате презентује по одређеним поглављима: Увод (дефинише се циљ задатка и очекивани резултати); Теоријски део (приказ најзначајнијих теоријских основа који дају за право да се истраживач определи за одређену врсту радова); Експериментални део (приказ прикупљања, обраде и интерпретације података); Резултати и дискусија (приказ добијених резултата кроз табеле, карте и профиле, упоређивање са до сада познатим информацијама и евентуални разлози одступања од њих); Закључак (кратак преглед урађеног, осврт на степен корелације са задатим циљем и предлози за даљим/допунским радовима); Литература (списак коришћене литературе). Дипломски рад се јавно брани пред Комисијом.
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
pill abortion stories natural abortion abortions stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Самостални рад студента.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
hiv prevention site aids testing at home
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
јавна одбрана завршног рада 40
Предиспитне обавезе Поена
израда завршног рада 60

Додатни услови оцењивања: