Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет: 237
E-mail: dragana.djuric@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из геофизике II

О предмету

Студијски програм: Геофизика (X семестар -DAS)

Назив предмета: Теренска настава из геофизике II

Предавачи: доц. др Драгана Ђурић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts read pharmacy discounts
prescription discounts cards read prescriptions coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је савладавање технологије припреме прикупљених теренских података за даље извођење геофизичких истраживања, што претпоставља обраду и интерпретацију.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Исход предмета је тај да студент буде у стању да самостално обави геофизичка мерења и да разуме прикупљене податке на терену, изврши њихову класификацију и примени их за даље коришћење. У појединим случајевима они могу да му послуже за израду Диплпмског рада.

why men cheat how women cheat dating for married people
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава Припрема за теренски рад. Организовање геофизичких и мешевитих теренских екипа при комплексним истраживањима. Теренски рад у отежаним условима. Лабораторијска мерења. Повезивање података теренских и лабораторијских мерења. Обрада података у кабинету. Израда карата и профила. Геолошко-геофизичка интерпретација. Израда елабората. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рад на терену у складу са правилима презентованим у оквиру предавања. Коришћење свих расположивих програма за обраду и интерпретацију. Израда елабората.
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

  1. Мирослав Старчевић, Александар Ђорђевић; 1998. Основе геофизике II (гравиметријске методе, геомагнетске методе), Универзитет у Београду, Београд.
  2. Шандор Слимак; 1996. Инжењерска геофизика, РГФ, Београд.
  3. Ј.Ј.Јakosky:1960. Геофизичка истраживања, Научна књига, Београд.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Практична настава се изводи у лабораторијама и на терену и прати предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
активност у току предавања 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: