Српски | English

Студијски исраживачки рад

О предмету

Студијски програм: Геофизика (X семестар -DAS)

Назив предмета: Студијски исраживачки рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
pharmacy discounts site pharmacy discounts
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene

Циљ предмета: Циљ је примена стечених теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода за решавање конкретних проблема у оквиру израде Дипломског рада.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Исход је оспособљавање студената за укључивање у стручни и истраживачки рад, анализу и обраду добијених резултата истраживања, а у циљу израде Дипломског рада.

naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Садржај предмета:

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Студијски истраживачки рад је непосредно у функцији израде Дипломског рада. У складу са темом Дипломског рада, студент врши истраживања, обрађује и интерпретира резултате и презентује је их у одговарајућој форми, уз сталне консултације са ментором.
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:
Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).

hiv prevention site aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 12 0 0

Метода извођења наставе: Самосталан рад студента. Консултације.

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
cephalexin xifaxan clomid 100mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
voltarene patch voltarenplast voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
елаборат 50
Предиспитне обавезе Поена
елаборат 50

Додатни услови оцењивања: