Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12:00 - 13:00

Кабинет: 236
E-mail:

Пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања

Предавачи: проф. др Мирослав Старчевић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Циљ предмета: Циљ предмета је савладавање поступака припреме пројеката комплексних геофизичких истраживања, овладавање умећем правилног избора геофизичких метода за задати проблем, као и развијањем вештине извођења исплативих и адекватних геофизичких истраживања. Циљ је обједињавање и надградња знања стечених кроз друге геофизичке и геолошке предмете, са нагласком на различита могућа прожимања у циљу решавања конкретних проблема.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pill abortion stories natural abortion abortions stories
pharmacy discounts read pharmacy discounts
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компетенција за потребних за пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања, неопходних за рад и даље усавршавање у струци.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава Преглед одслушаних геофизичких метода истраживања. Области примене геофизичких истраживања. Дефинисање проблема, који се решава. димензије истражног простора, регионална, детаљна и геофизичка истраживања на микроплану; избор густине испитивања, растојање између профила, корак мерења, избор мерног диспозитива, оријентација диспозитива, димензије диспозитива. Однос инвеститор-пројектант-извођач истраживања. Пројектни задатак. Пројектовање геофизичких истраживања. Пробна истраживања. Дефинисање оптималне методологије геофизичких истраживања-научни и економски аспект. Понуде за извођење геофизичких истраживања. Извођење геофизичких истраживања, мобилизација и састав екипе, динамика и ефикасност истраживања, надзор герофизичких истраживања. Израда извештаја о изведеним геофизичким истраживањима. Предлог додатних истраживања. Питања на која геофизичар треба да одговори менаџменту. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда конкретног пројекта истраживања за постављени задатак
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Литература:

  1. Службени гласник - Законска регулатива, везана за извођење геолошких и геофизичких истраживања.
  2. Различити пројекти геофизичких истраживања и извештаји о изведеним геофизичким истраживањима, из фонда РГФ-а.
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
cephalexin xifaxan clomid 100mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
walgreen online coupons open rite aid coupon
pharmacy discounts site pharmacy discounts
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
елаборат 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
активност у току предавања 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: