Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12

Кабинет: 237
E-mail: vesna.cvetkov@rgf.bg.ac.rs

Физичка својства Земљине унутрашњости

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (IX семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Физичка својства Земљине унутрашњости

Предавачи: проф. др Весна Цветков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

hiv prevention site aids testing at home
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент овлада основама сложених физичких процеса, који се дешавају на површи Земље и у њеној унутрашњости, као и геофизичким поступцима, који се примењују за испитивање физичких својстава и грађе Земљине унутрашњости.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за изучавање физичких својстава и грађе Земљине унутрашњости, као и основа за даље усавршавање у овој области на вишим нивоима студија.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
hiv prevention site aids testing at home
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
Место и значај геофизичких метода за решавање проблема грађе Земљине унутрашњости. Значај познавања процеса у Земљи за анализу података мерених на Земљиној површи. Дефинисање зоналног модела Земље на основу резултата сеизмолошких истраживања (дисконтинуитети, агрегатна стања зона). Расподела густине у Земљиној унутрашњости. Расподела топлоте (извори топлоте, пренос топлоте) и притиска у Земљиној унутрашњости. Процеси у мантлу. Порекло Земљиног магнетног поља. Телурске струје. Облик Земље, одређивање елипсоида и геоида. Промене облика Земље (пулсације, ротација). Физичке основе теорије изостазије. Геофизичке основе савремених геотектонских теорија. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Решавање теоријских и практичних проблема. Израда семинараског рада на задату тему.
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

  1. Главатовић, Б., 2005: Основи геонаука. Сеизмолошки завод Црне Горе, Подгорица.
  2. Telford, W., M., Geldart, L. , P., Sheriff, R. , E., Keys, D. , A., 1995: Applied Geophysics. Cambridge University Press, Cambridge.
  3. Heiskanen, W., A., Moritz, H., 2000: Физичка геодезија. Грађевински факултет, Београд. Избор радова из водећих геофизичких часописа.
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: