Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет: 235
E-mail: dejan.vuckovic@rgf.bg.ac.rs

Геофизички мониторинг

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геофизички мониторинг

Предавачи: доц. др Дејан Вучковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање основних искустава у вези примене и извођења геофизичког мониторинга, кроз издвајање свих поступака аквизиције који представљају вид геофизичког мониторинга, као и практично упознавање са специфичностима извођења мониторинга у домену појединачних геофизичких метода.

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Наставом се постиже основа за даља усавршавања у погледу извођења геофизичког мониторинга, као и овладавање основним техникама рада и обраде података и разумевање процеса директног и инверзног моделовања у домену времена.

spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријске поставке о техникама геофизичке аквизиције оријентисане на мониторинг, проблеми дискретизације података, дигитална обрада сигнала, континуални и секвенцијални мониторинг, алијасинг и проблеми реконструкције (регресије) праћене аналогне функције. Појам моделовања и интерпретације, примена података геофизичког мониторинга. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунске вежбе из домена декомпозиције спектра, филтрирања, алијасинга и функције регресије. Практичне вежбе из домена геофизичког мониторинга и адекватне параметризације. У оквиру вежби студенти се припремају за израду семинарског рада.
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Вучковић Д.,2006: Геофизичко 3Д моделовање полупростора коришћењем априори података Докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Теоријске поставке изложене кроз мултимедијалне презентације и одговарајуће прорачуне на школској табли, уз практичне демонстрације мерења актуелним мерним системима.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 20
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: