Српски | English

Стручна пракса из геофизике II

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Стручна пракса из геофизике II

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов: нема

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
pharmacy discounts read pharmacy discounts
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Циљ предмета: Циљ стручне праксе је да студент савлада основне поступке обраде података на самом терену и у лабораторији, припрему за формирање базе која ће се користити у завршној обради и интерпретацији. Студент се обучава за практичан рад у специјализованим стручним и научним екипама.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
pill abortion stories read abortions stories
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Исход предмета: Стручна пракса се изводи у сарадњи са привредним организацијама. То подразумева да исход стручне праксе буде спремност студента да се одазове различитим изазовима и потребама, које су карактеристичне за одговарајуће средине у којима постоји могућност да се нађе (услови у којима се ради, структура запослених, хијерархија која постоји и слично). Уз то, мора да буде спреман да стечена знања веома брзо може да примени у конкретним задацима, који се од њега траже.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej vermox prodej vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Боравак са екипама на теренским радовима. Практично учешће у извођењима радова. Рад у лабораторијама и центрима за обраду и интерпретацију података. Практично учешће у извођењу финалних радова у оквиру интерпретације. Вођење радног дневника.
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 3 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад, лабораторијски рад, коришћење софтверских презентација. Рад у специјализованим екипама.

spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
активност у току предавања 50
лаб. дневник 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: