Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 238
E-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Сеизмика изазваних таласа

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Сеизмика изазваних таласа

Предавачи: доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је савладавање могућности и ограничења сеизмометријског изазваног таласа у циљу дефинисања средина са различитим брзинама простирања истих, као и савладавање поступака обраде и интерпретације адекватних података.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Исход предмета: Исход предмета је стицање практичних и теоријских знања неопходних за примену одговарајућих математичких трансформација при обради и интерпретацији података сеизмометријске методе. Ово омогућава студенту даљи рад на дефинисању поступака потребних да се обаве да би се пројектовани циљ остварио.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Садржај предмета:


Теоријска настава
Поступци везани за аквизицију података. 2Д, 3Д и 4Д у сеизмици. Сеизмички комуникациони канал. Припрема и обрада података сеизмичког рефрактивног и рефлективног поступка.Таласи сметње који настају при ширењу енергије од извора до пријемника. Опис сеизмичке трасе и анализе таласног процеса. Системи који се примењују при прикупљању података на терену. Интерпретација сеизмичког рефрактивног и рефлективног поступка. Моделовање и синтетички сеизмограм рефлективног поступка. Диспозитиви и примена (ДСС, ВСП...).
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Статичке и динамичке корекције. Сабирање траса. Конволуција и филтрирање. Примена контролисаног појачања. Упознавање са радом на терену. Рад у центру за обраду и интерпретацију.
i cheat on my husband link cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Драгашевић, Т., 1983: Сеизмичка истраживања. Геофизчки институт, Београд.
  2. Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
hiv prevention open aids testing at home
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Презентације преко рачунара, наменски филмови, решавање рачунских проблема, примена софтверских пакета. Вежбе прате предавања.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
активност у току предавања 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: