Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 237
E-mail: snezana.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Трансформације потенцијалних поља

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Трансформације потенцијалних поља

Предавачи: доц. др Снежана Игњатовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

i cheat on my husband link cheated on my husband
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
spyware text messages sms spy app free sms spy app
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Циљ предмета: Циљ предмета је савладавање поступака трансформација физичких поља при примени у геофизичким истраживањима, како би се за потребе интерпретације дошло до што веродостојнијег почетног модела.

rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon

Исход предмета: Исход предмета је да студент буде у стању да дефинише начине примене физичких поља у оквиру различитих врста геолошких истраживања.

i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Садржај предмета:


Теоријска настава
Прерачунавање магнетских величина у вертикалну и хоризонталну компоненту Земљине теже и обратно. Продужење поља код гравиметријских, геомагнетских и геоелектричних испитивања. Свођење аномалија земљине теже одређених на реалном нивоу на хоризонталну раван. Метода нормираног градијента. Ханингов филтар. Трансформација аномалија у процесу фреквентног филтрирања и одређивања спектра. Спектрално представљање извода гравитационог и магнетног потенцијала. Раздвајање поља као процес фреквентне филтрације. Карактер филтра у просторном домену. ДФТ. Грешке при примени ДФТ. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Примена постојећих програма на конкретним подацима. Анализа добијених података. Израда елабората.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
pill abortion stories natural abortion abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Литература:

  1. Ђорђевић, А., 1983: Анализа спектара гравитационог и магнетског поља дводимензионалних структура, Магистарска теза, РГФ, Београд;
  2. Буразер, М., 2000: Спектрална анализа и дигитално филтрирање података геофизичких испитивања применом филтара са коначним импулсним одзивом, Докторска дисертација, РГФ, Београд
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
активност у току предавања 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: