Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Нумеричке методе

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Нумеричке методе

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ наставе је савладавање нумеричких метода, чиме се стичу теоријске основе неопходне за разумевање стручних предмета и примењу стеченог знања у оквиру геофизичких истраживања.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања из нумеричких метода, као неопходне основе за рад у струци и научно-истраживачки рад.

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarenplast voltarene

Садржај предмета:


Теоријска настава: О алгоритмима. Рачунање с приближним бројевима. Приближно решавање алгебарских и трансецедентних једначина. Решавање система једначина. Интерполација. Средњеквадрадтна апроксмација. Нумеричко дифернцирање и интеграција. Нумеричко решавање диференцијалних једначина. Решавање парцијалних диференцијлних једначина методом коначних разлика.Практична настава: Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
kaltens sex stories go free sex stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:

  1. Миличић, М., Миличић, Н., Станков, Д., 2003: Елементи нумеричке анализе. РГФ. Београд. Симоновић, В., 1989: Нумеричке методе. Машински факултет. Београд.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
pill abortion stories natural abortion abortions stories
prescription discounts cards click viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе су аудиторне. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
активно учешће у настави 10
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: