Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12

Кабинет: 237
E-mail: vesna.cvetkov@rgf.bg.ac.rs

Магнетометрија и палеомагнетизам

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Магнетометрија и палеомагнетизам

Предавачи: проф. др Весна Цветков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент овлада основама интерпретације аномалија магнетног поља Земље, као и теоријским поставкама палеомагнетизма.

spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Исход је у практичној примени резултата истраживања магнетног поља Земље у оквиру различитих врста геолошких истраживања, као и у практичној примени палеомагнетизма код дефинисања геодинамачких процеса.

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
pill abortion stories read abortions stories
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основи интерпретације аномалија магнетног поља Земље. Директни задатак. Обрнути задатак. Примери правилних геометријских облика. Интерпретација модула вектора аномалног магнетног поља. Примена геомагнетских мерења у различитим областима геолошких истраживања. Одређивање палеоинтезитета. Магнетска анизотропија. Критеријуми избора изданка-профила за палеомагнетна испитивања. Мерења на терену. Поправке. Стабилност реманентне магнетизације. Компонентална анализа. Анализа сопственог вектора. Теренски тестови стабилности. Фишерова расподела. Одређивање вектора средње магнетизације. Обрада и интерпретација палеомагнетних података који не задовољавају Фишерову расподелу. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе су рачунске, уз коришћење програма и то како на математичким моделима, тако и на подацима добијеним са терена. Теоријска настава
Основи интерпретације аномалија магнетног поља Земље. Директни задатак. Обрнути задатак. Примери правилних геометријских облика. Интерпретација модула вектора аномалног магнетног поља. Примена геомагнетских мерења у различитим областима геолошких истраживања. Одређивање палеоинтезитета. Магнетска анизотропија. Критеријуми избора изданка-профила за палеомагнетна испитивања. Мерења на терену. Поправке. Стабилност реманентне магнетизације. Компонентална анализа. Анализа сопственог вектора. Теренски тестови стабилности. Фишерова расподела. Одређивање вектора средње магнетизације. Обрада и интерпретација палеомагнетних података који не задовољавају Фишерову расподелу. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе су рачунске, уз коришћење програма и то како на математичким моделима, тако и на подацима добијеним са терена.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

  1. Стефановић Д., 1978.: Геомагнетске методе истраживања, РГФ, Београд;
  2. Tauxe, L., 1998: Paleomagnetic Principles and Practice. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht-Boston-London.
prescription discounts cards read prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupon site discount drug coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
активно учешће у настави 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: