Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 238
E-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Електрометрија

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Електрометрија

Предавачи: доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Циљ предмета: Циљ предмета је овладавање једном од најчешће примењиваних активних метода примењене геофизике, односно методом привидне СЕО, као и упознавање са методама сопственог потенцијала, изазване поларизације, еквипотенцијалних линија, односа пада потенцијала и методом зароњене електроде, као и изучавање електричних поља и њихових аномалија у присуству 1Д, 2Д, 3Д структура, нехомогености различитог порекла и електричне анизотропије.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Исход предмета: Наставом се постиже обученост за пројектовње, мерење, прикупљање и обраду података привидне СЕО, као и за њихову квалитативну и квантитативну интерпретацију. Студенти стичу и општа знања о методама сопственог потенцијала, изазване поларизације, еквипотенцијалних линија, односа пада потенцијала и методи зароњене електроде.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава :
Електричне особине стена и минерала, начини провођења електричне струје, зависност СЕО од температуре и притиска, подела електрометријских метода истраживања, дефиниција привидне СЕО, мерни распореди електрода, сметње при мерењу и однос користан сигнал/сметња, геоелектрично сондирање и типови дијаграма геоелектричног сондирања (решење директног задатка), 1Д нумеричка интерпретација дијаграма сондирања, принцип еквиваленције, утицај топографије, ефекти електричне анизотропије на 1Д интерпретацију, електрично скенирање, 2Д директан задатак, 2Д интерпретација података скенирања, утицаји тела сферног облика, 3Д директан задатак за тела произвољног облика, 3Д интерпретација података електричног скенирања, електрична томографија.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе: Практичан рад на терену, решавање 1Д, 2Д и 3Д директног задатка за различите моделе полупростора, извођење 1Д, 2Д и 3Д интерпретације на сетовима мерених податка.
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon

Литература:

  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Аранђеловић Д.,1976: Геофизика на карсту. Геофизички Институт,Београд.
  3. Аранђеловић Д., 2001: Примена геофизике у инжењерској геологији и хидрогеологији. НИС-
  4. Нафтагас, N.Sad.
  5. Сретеновић Б., Ђекић С.: Геофизика и заштита животне средине. Рударско-геолошки
  6. факултет, Београд.
  7. J.J.Jakosky, Геофизичка истраживања, 1964. Рударско-геолошки факултет, Београд.
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vermox prodej vermox prodej vermox cena
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Поред класичних предавања, користе се програми за 1Д, 2Д и 3Д моделованје и инверзију као и компјутерске презентације резултата теренских испитивања.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
vermox prodej vermox spc vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: