Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет: 236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Гравиметрија

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Гравиметрија

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

hiv prevention site aids testing at home
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање поступака, који се користе у гравиметрији, за решавање различитих проблема, од планирања истраживања до интерпретације и презентације резултата.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за решавање различитих проблема, код којих се примењују гравиметријска истраживања, од планирања истраживања до интерпретације и презентације резултата.

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теорија гравитационог поља. Сила привлачења. Потенцијал силе привлачења и његов физички смисао. Изводи потенцијал силе привлачења. Потенцилал привлачења сфере и сферног слоја. Гравитационо поље хомогене сфере. Гравитационо поље Земље. Земљина тежа и њен потенцијал. Једначина геоида. Земљина тежа на површи геоида. Нормална расподела гравитационог убрзања. Нормалне вредности других извода Земљине теже. Промене гравитационог убрзања са временом. Редукције гравитационог убрзања. Савремени поступци рачунања аномалија гравитационог убрзања. Врсте гравиметријских истраживања и типови аномалија гравитационог убрзања. Области примене резултата гравиметријских истраживања. Интерпретација гравиметријских података. Гравиметријске аномалије на простору Србије. Изучавање грађе Земљине унутрашњости и Земљине коре на основу гравиметријских података. Теорија изостазије. Практична настава:Вежбе
Решавање рачунских задатака, теоријских и практичних проблема. Израда и интерпретација гравиметријских карата. Израда семинарског рада на задату тему.
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Литература:

  1. Старчевић, М., 1991: Гравиметријске методе истраживања. Наука, Београд.
  2. Heiskanen, W., A., Moritz, H., 2000: Физичка геодезија. Грађевински факултет, Београд.
  3. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting).
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје. Кроз израду семинарског рада, студент савладава део градива.

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
активност у току предавања 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: