Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет: 102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Простирање таласа кроз еластичну средину

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Простирање таласа кроз еластичну средину

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

kaltens sex stories go free sex stories
pill abortion stories natural abortion abortions stories
prescription discounts cards link viagra discount coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Проучавање основних врста таласа који се јављају у еластичним срединама

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis

Исход предмета: Основе линеарне еластичности, P, SH,SV, Реилијеви и Лавови таласи и њихове особине

viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vermox prodej vermox spc vermox cena

Садржај предмета:

  1. Простирање таласа у струни: Решење таласне једначине у облику хармонијске функције (хармонијски таласи). Одбијени и пропуштени таласи. Енергија хармонијског таласа. Нормални модови струне.
  2. Елементи еластичности: Пермутациони симбол и векторски производ. Напон. Главни и нормални напони. Максимални смичући напони. Сферни и девијаторски напони. Једначина кретања и једначина равнотеже. Деформација. Физичка интерпретација тензора деформације. Конститутивна једначина линеарне еластичности. Гранични услови. Рад спољашних сила и енергија деформације.
  3. Сеизмички таласи: Сеизмичка таласна једначина. Равански таласи. Сферни таласи. P и S таласи. Енергија раванских таласа. Потенцијали раванских таласа за слојевиту средину. Упадни угао и привидна брзина. Снелов закон. Критични угао. Снелов закон за SH таласе. Параметар зрака и успорење. Ферматов принцип. Коефицијенти одбијених и пропуштених раванских таласа. Коефицијенти одбијених и пропуштених SH таласа. Флукс енергије за одбијене и пропуштене SH таласе. Посткритични упадни углови за SH таласе. P и SV таласи на слободној површи.
  4. Површински таласи: Реилијеви таласи. Лавови таласи. Дисперзија Лавових таласа.
  5. Дисперзија: Фазна и групна брзина. Дисперзивни сигнали.
why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband link cheated on my husband
how married men cheat cheat on your wife black women white men
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Seth Stein, Michael Wysession, An Introduction to Sezmology, Earthquakes, and Earth Structure, Blackwell Publishing, 2003
  2. Jose Pujol, Elastic Wave Propagation and Generation in Seismology, Cambridge University Press, 2003
  3. Michael A. Slawinski, Waves and Rays in Elastic Continua, World Scientific Pub. Co. Inc., 2010
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се аудиторне. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
колоквијум-и 2x30

Додатни услови оцењивања: