Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет: 329
E-mail: milos.marjanovic@rgf.bg.ac.rs

Механика стена

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS)

Назив предмета: Механика стена

Предавачи: доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима, принципима и методама испитивања физичко-механичких својстава и природној напрегнутости стенских маса, као и о њеном механичком понашању под дејством различитих видова оптерећења.

kaltens sex stories go free sex stories
pharmacy discounts read pharmacy discounts
prescription discounts cards link viagra discount coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Упознавање са значајем механике стена и оспособљавање да се примене стечена знања при геотехничким истраживањима.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons

Садржај предмета:


Теоријска настава
1. Предмет изучавања, дефиниције основних појмова, кратак историјат развоја. 2. Физичка својства стенских маса, практичан значај познавања својстава и методе испитивања. 3. Генитет и тропија стена у погледу физичко-механичких својстава и механичког понашања. 4. Дисконтинуалност стена. 5. Ефекат размере посматрања. 6. Појам и карактер деформација, дефиниције модула деформације и еластичности. 7. Испитивање деформабилност стена, лабораторијске методе, статичке и динамичке. 8. Механичке чврстоће стена, дефиниције основних појмова. 9. Испитивање чврстоћа стена, лабораторијске методе. 10. Испитивање чврстоћа стена, теренске методе. 11. Напонска стања у стенским масама.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Упознавање са мерном опремом и инструментима за лабораторијска и in situ испитивања механичких чврстоћа, деформабилности, примарних и секундарних напона. Нумерички задаци везани експериментална испитивања и решавање практичних проблема.
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
pill abortion stories read abortions stories
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Б. Кујунџић: Основи механике стена I, Грађевински календар, 1977.
  2. Н. Гојковић, и др.: Стабилност косина површинских копова, РГФ, Београд, 2004.
  3. Р. Лапчевић: Утицај испуцалости на механичка својства стенских маса, Семинар – методологија истраживања испуцалости стенских маса у геотехници, РГФ, Београд, 1990.
  4. Проширена литература: Интернет презентације и публикације
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, праћена савременим аудио -визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником испитивања и мерења, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и
семинар-и

Додатни услови оцењивања: