Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет: 343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Механика тла 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Механика тла 2

Предавачи: доц. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним физичко-механичким карактеристикама тла. Коришћење параметара тла у бројним геотехничким анализама интеракције терена и објекта.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why men cheat how women cheat dating for married people
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Исход предмета: Стицање основних знања из механике тла

walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава: 1. Специфичности испитивања у стационарној и мобилној лабораторији; 2. Услови формирања лабораторије; 3. Посебне методе одређивања фазног састава; 3. Посебне методе одређивања гранулометријског састава; 4. Филтерска правила; 5. Специфичности дејства мраза на тло; 6. Хидраулика тла, дводимензионално струјање - теорија струјне мреже; 7. Консолидација (IL, CRS, CC); 8. Деформабилност у спреченим и неспречиним условима; 9. Изотропна компресија и бубрење; 10. Примена теорије консолидације у пракси; 11. Чврстоћа тла у дренираним и недренираним условима; 12. Методе одређивања параметара чврстоће тла (UU, CU, CD, DS, SS, кружно, резидуално). 13. Документација резултата испитивања; 14. Графичка и статистичка обрада резултата испитивања; 15. Систем квалитета, стандарди посебни услови испитивања;
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Демонстративне и самосталне лабораторијске вежбе као и аудио-визуелне презентације. Обухватају израду десет задатака који прате програм предавања, а обухватају три самосталне лабораторијске вежбе.
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Максимовић, М., 1995: Механика тла, Гроскњига, стр. 585.
  2. Обрадовић, Р., Најдановић, Н., 1999: Механика тла у инжењерској пракси, Рударски институт Београд, стр. 770.
  3. Чаки, Л., 2007: Збирка задатака из механике тла, РГФ Београд.
  4. e,W., Whitman, R., 1969: Soil mechanics, John Wiley & Sons, pp. 553.
  5. на страна литература и Интернет
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 30
елаборат 15

Додатни услови оцењивања: *писмени испит може се положити преко колоквијума са мин. 3*6=18 поена

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories