Српски | English

Студијски истраживачки рад (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (X семестар -DAS)

Назив предмета: Студијски истраживачки рад (ГТ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студента са правилима, поступцима и процесима самосталног и целовитог истраживачког рада и његове писмене и усмене презентације из области геотехнике.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
walgreen online coupons open rite aid coupon
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cephalexin xifaxan clomid 100mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета: Очекује се да студент уради оригиналан стручни рад, чији резултати треба да дају одређени допринос у каснијој изради дипломског рада. Кроз истраживачки студијски рад студент треба да демонстрира адекватну примену теоријских и практичних знања стечених током студија, али да прикаже и напредак у знању кроз детаљније познавање начина и метода истраживања у области која би касније била предмет дипломског рада.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Садржај предмета:

Упознавање студента са методологијом истраживања у области геотехнике. Предлагање теме за израду оригиналног стручног рада. Предлагање стручне литературе која се односи на изабрану тему. Надгледање самосталног рада студента на изабраној теми. Завршна дискусија и оцена теме.
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Литература: У зависности од предложене теме.

prescription discounts cards read prescriptions coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Менторски рад, стручне консултације, савети, по потреби лабораторијска истраживања.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмено излагање стручног рада 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току консултација 40
стручни рад - семинар 40

Додатни услови оцењивања: