Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет: 343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Фундирање 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (X семестар -DAS)

Назив предмета: Фундирање 2

Предавачи: доц. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о специјалним начинима фундирања у сложеним геотехничким условима. Анализа интеракције темеља и тла подложних, бубрењу, скупљању, ликвефакцији.

hiv prevention site aids testing at home
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Исход предмета: Овладавање комплексним знањима за потребе фундирања у сложеним геотехничким условима

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава Фундирање на: слабоносивом тлу, колапсибилном тлу, експанзивном тлу; тлу подложном ликвефакцији. Коефицијенти крутости тла у вертикалном правцу и одређивање понашања тла и темеља на основу њих. Коефицијенти крутости тла у хоризонталном правцу и одређивање понашања тла и шипа на основу њих. Темељи оптерећени динамичким оптерећењем. Одређивање њиховог граничног и дозвољеног оптерећења. Слегање динамички оптерећених темеља. Санациони радови у фундирању. Ојачање темеља. Побољшање темељног тла механичком и хемијском стабилизацијом. Побољшање темељног тла израдом шљунчаних шипова. Примена геосинтетике у фундирању. Примена методе коначних елемената и коначних разлика у фундирању. Геотехнички услови фундирања у заштити животне средине. Примена савремених нумеричких програма у фундирању (нпр. Plaxis 8, Z-soil, Soilwision, и др.)
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду задатака који прате програм предавања. Аудио–визуелне демонстрације фундирања објекта код нас и у свету у сложеним геотехничким условима.
prescription discounts cards site prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

  1. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ-Изградња, Београд.
  2. Д. Миловић., М. Ђого, 2005. Грешке у фундирању, ФТН, Нови Сад.
  3. Bowles, J., 1996. Foundation anayzsis and design, McGrow-Hill.
  4. Das, B.M.,1984. Principles of foundation engineering, Brooks/Cole Engineering Division, Monterey
  5. Tomlinson, M.J., 1986. Foundation design and construction, The Pitman book, London
walgreen online coupons open rite aid coupon
spyware text messages sms spy app free sms spy app
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна презентација, консултације, вежбања, обилазак градилишта на коме се изводи фундирање објекта сложеним геотехничким условима.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
тестови и домаћи задаци 20

Додатни услови оцењивања: