Српски | English

Научно истраживачки рад (ДАС)

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VIII семестар -DAS), Економска геологија (VIII семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (VIII семестар -DAS), Палеонтологија (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS), Геотехника (X семестар -DAS), Геофизика (VIII семестар -DAS), Рударско инжењерство (V семестар -DOS), Рударско инжењерство (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Научно истраживачки рад (ДАС)

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Завршене основне академске студије

how married men cheat cheat on your wife black women white men
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Циљ предмета: Упознавање са научним начином мишљења и основним карактеристикама научноистраживачког рада уопште. Стицање одговарајућих знања и компетенција које су неопходне за успешно планирање и извођење научних и стручних истраживања, као и за квалитетан приказ добијених резултата.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Очекивано је да студенти стекну теоријско знање о примени научног метода и практичне вештине потребне за извођење научног истраживања. Студенти ће бити оспособљени за: а) креирање предлога научноистраживачких пројеката у оквиру домаћих и међународних програма, б) планирање, координисање и непосредно извођење научних истраживања (самостално и као учесник истраживачког тима), и в) квалитетно обављање различитих видова вербалне и писане комуникације у научним истраживањима (писање научних радова, припрема усмених саопштења и постера за научне скупове, припрема за конкурс и интервју и друго). Очекује се да студенти кроз овај предмет развију осећај о потреби за континуирано учење и развој каријере током целог живота.

coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards read prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у научни начин мишљења. Дизајнирање научног истраживања: дефинисање проблема, припрема ресурса, прикупљање постојећих информација, формулисање радне хипотезе, план испитивања и одабир метода, добијање података, анализа и интерпретација, закључивање и презентација резултата. Увод у припрему предлога пројеката. Основе пројект менаџмента. Вештина писања научних радова и усмене презентације научних резултата. Најважнији аспекти научног усавршавања и континуираног развоја каријере.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Дискусија конкретних предлога пројекта и добијених рецензија (позитивних и негативних). Самостално дизајнирање предлога пројекта од стране групе студената, презентација и дискусија. Дискусија одабраним научним радовима. Рад на припреми усмене презентације, извођење и коментари. Припрема за интервју.
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

  1. V. Booth (1985): Communicating in Science. Writing and Speaking. Cambridge University Press, New York.
pill abortion stories read abortions stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 20

Метода извођења наставе: Power Point презентације и предавања еx cathedra. Самостално истраживање, постављање проблема и дискусија студената. Коришћње интернета, израда, приказ и дискусија о семинарским радовима. Симулација интервјуа (наставник-студент и студент-студент).

pill abortion stories read abortions stories
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 40
писмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: