Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геотехничке мелиорације 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геотехничке мелиорације 2

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Овладавање знањима о различитим методама побољшања својстава стенких маса и терена, потребним за разумевање условљености потреба и услова извођења мелиоративних радова својствима стенских маса и терена, као и карактером интеракције са објектом, стицање вештина самосталног целовитог сагледавања појединачних проблема у примени различитих метода побољшања у различитим геолошким условима и за различите врсте објеката

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
best online coupon site go coupons websites for groceries
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Исход предмета: Оспособљеност за самостално оцењивање потребе, услова и могућности извођења мелиоративних захвата, њихове условљености својствима стенских маса и терена, познавање основа технике извођења

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis

Садржај предмета:

Теоријска настава Дренирање: филтрационе деформације, антифилтрациона заштита, дренажни објекти, примена дренирања за различите врсте објеката и услове интеракције, примена геотекстил филтера, основи пројектовања дренирања. Сидрење: врсте сидара и услови функционисања. Дозвољена сила у сидру и експериментално одређивање. Примена сидрења у изградњи подземних објеката и решавању стабилности косина. Утврђивање ефеката сидрења. Електроосмотско и електрокинетичко дренирање, стабилизација и ињектирање. Стабилизација тла, механичка, хемијска, поступци, услови примене, ефекти. Вештачко замрзавање, услови примене, својства замрзнутих средина, технолошки поступци. Термичка мелиорација, примена, поступци.
Практична настава Решавање задатака из области опште и локалне филтрационе стабилности, примене различитих врста дренажних објеката, примене сидрења, упознавање и анализа искустава из праксе.
i cheat on my husband link cheated on my husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox spc vermox cena

Литература:

  1. С.Цветковић-Мркић 1995, Методе геотехничких мелиорација књ.2., РГФ Београд
  2. F.G.Bell, 1978, Methodes de traitement des sols instables, Eyrolles, Paris
  3. Радови са научно-стручних скупова и часописа, ЕН и EUROCOD норме
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
hiv prevention site aids testing at home
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, визуелна презентација, консултације, израда и одбрана вежби, израда и презентација семинарских радова, непосредно упознавање са технологијом извођења радова

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
pharmacy discounts site pharmacy discounts
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 10
елаборат 20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: