Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геостатички прорачуни 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геостатички прорачуни 2

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Примена геостатичке анализе у геотехници. Овладавање методама геостатичких прорачуна за решавање типичних проблема у геотехници.

walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Стицање комплексних знања из Геостатичких прорачуна.

viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon

Садржај предмета:

Теоријска настава Примена геосинтетика за ојачање (армирање) тла. Спољашња и унутрашња стабилност потпорних зидова ојачаних геосинтетицима. Стабилност косина насипа ојачаних геосинтетицима. Гранично оптерећење насипа ојачаног геосинтетицима. Стабилизационе мере код падина и косина. Промена геометрије косине. Дренажне мере. Примена потпорних конструкција. Армирање тла. Геостатички прорачуни незасићеног тла: Одређивање бочних притисака у незасићеном тлу. Анализа стабилности падина и косина у незасићеном тлу. Гранично и дозвољено оптерећење незасићеног тла. Примена нумеричких метода у геостатичким прорачунима. Модели терена у методи коначних елемената (МКЕ). Конститутивни модели тла и њихова примена у МКЕ. Конститутивни модели дисконтинуалних средина у МКЕ. Методологија прорачуна напона и деформација у МКЕ. Примена МКЕ код потпорних зидова. Примена МКЕ код падина и косина. Примена МКЕ код тунела.Примена савремених нумеричких програма у геостатичким прорачунима (нпр. GEOSLOPE, PLAXIS).Геостатички прорачуни у решавању животне средине.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда рачунских задатака из области предавања, које студенти самостално раде.
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how married men cheat cheat on your wife black women white men
prescription discounts cards click viagra discount coupon

Литература:

  1. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ – Изградња, Београд
  2. М. Максимовић, 2005. Механика тла. Грађевинска књига. Београд
  3. С.Ћорић, 1987. Напонско-деформацијска анализа тла применом коначних елемената. РГФ – Институт за путеве, Београд
  4. Г.Хаџи-Никовић, 2005. Конститутивне зависности незасићених средина подручја Београда, докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет, Београд
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда рачунских задатака, провера знања,

hiv prevention site aids testing at home
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: