Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Урбана геологија

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS), Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Урбана геологија

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Циљ предмета: Дефинисање геолошких и геотехничких проблема у урбаним срединама

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета: Успешно решавање најразличитијих геолошких и геотехничких проблема у урбаним срединама

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам урбаног простора. Историјски развој градских насеља. Врсте градских насеља. Геолошка средина урбаног простора. Основни елементи урбанистичког планирања.
Геотехничка истраживања за потребе урбанистичког пла-нирања. Објекти високоградње. Дубоке темељне јаме. Интеракција са суседним објектима. Заштита објеката од утицаја подземних вода. Објекти на нестабилним теренима, поплавним теренима, изразито стрмим падинама. Објекти ко-муналне инфраструктуре – надземне и подземне. Нови делови града. Стара градска језгра. Депоније комуналног и другог отпада. Спортско-рекреативни објекти и простори.
Сеизмичка микрорејонизација градова. Снебдевање градова водом. Снабдевање градова грађевинским материјалом.
Урбани простори у зони експлоатације минералних сировина. Урбани простори у подручјима интензивне индустријске производње. Градови на обалама. Градови у брдско-плани-нским подручјима. Урбани простори на сеизмички активним теренима. Урбани простори у неогеним басенима. Геолошки и геотехнички аспекти одрживог развоја градова. Заштита геолошке средине у градовима. Примери из праксе.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате и илуструју предавања
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:

  1. De Mulder, E.F.J. Urban Geoscience, 1996. Balkema
  2. Саопштења са саветовања: Подземни простор у развоју Београда, 1997. Београд
  3. Саопштења са саветовања: Еколошки проблеми Београда – стање и могућности њиховог решавања, 1990.
  4. Саопштења са саветовања: Геолошка истраживања у привредном и просторном развоју Београда, 1984.
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда семинарских радова, провера знања

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10(40)

Додатни услови оцењивања: