Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Основа геотехнике

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Основа геотехнике

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 1

Услов: Нема

how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Циљ предмета: Упознавање са појмом геотехнике као интеракције терена и инжењерске делатности

naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis

Исход предмета: Сазнања о делатностима из области геотехнике

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Обилазак терена – локација на којима се студенти упознају са конкретном применом геотехничких истраживања:
  • обилазак локација са израженим инжењерскогеолошким процесима: (процесом површинског распадања, процесом клизања и одроњавања и сл.),
  • обилазак локација на којима се изводе теренски истражни радови (истражно бушење и опити статичке пенетрације),
  • обилазак темељног ископа.
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 1 0 0

Метода извођења наставе: Методе теренске наставе

i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
елаборат 30
усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања
практична настава 45

Додатни услови оцењивања: