Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 30
E-mail: dragutin.jevremovic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Метода ИГ истраживања

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Метода ИГ истраживања

Предавачи: проф. др Драгутин Јевремовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
voltarene patch voltarenplast voltarene

Циљ предмета: Практично упознавање студената са теренским методама инжењерскогеолошких истраживања

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
hiv prevention site aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries

Исход предмета: Оспособљавање студената за примену метода инжењерскогеолошких истраживања у инжењерској пракси.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:


- упознавање студената са основним принципима и методама инжењерскогеолошког картирања и врстама инжењерскогеолошких карата,
- опрема инжењерскогеолошких карата (легенда, пресеци, стуб и тумач),
- израда и садржај геолошког, инжењерскогеолошког и геотехничког пресека терена,
- израда инжењерскогеолошке карте подобности терена за урбанизацију Сремчице у размери 1:5000.
- инжењерскогеолошко картирање језгра истражних бушотина са израдом профила
- инжењерскогеолошко картирање истражних ископа (засеци, јаме, ровови и окна) са израдом развијеног инжењертскогеолошког профила
- инжењерскогеолошко картирањем истражних поткопа и тунела са израдом развијеног инжењерскогеолошког профила
- израда инжењерскогеолошке карте клизишта,
- израда инжењерскогеолошке карте урбаних подручја.
- израда инжењерскогеолошког профила косина сaобраћајница и темељних ископа.
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 2 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања и метода израде елабората

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања
практична настава
елаборат 80

Додатни услови оцењивања: