Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет: 102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Техничка механика

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -OAS)

Назив предмета: Техничка механика

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
pill abortion stories read abortions stories
pharmacy discounts read pharmacy discounts
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Циљ предмета: Упознавање са сосновним појмовима и методама из статике, кинематике и динамике

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Стицање знања из области статике, канематике и динамике

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Увод. Аксиоми статике.Статика крутог тела у равни.Анализа сила које нападају једну материјалну тачку.Анализа сила које нападају разне тачке тела, а правци се секу у једној тачки.Варињонова теорема.Паралелне силе у равни. Главни вектор и главни момент за призвољне силе у равни.Услови равнотеже.Статички одређени линијски носачи: дефиниција, подела, реакције веза.Дијаграми пресечних сила код линијских носача.Решеткасти носачи. Силе у штаповима решетке: равнотежа чворова, Кремонин план сила.Статика крутог тела у простору. Слагање и разлагање сила. Услови равнотеже.Тежиште крутог тела у равни и простору.Кинематика тачке и крутог тела. Положај, координатни системи. Брзина и убрзање.Кинематика тачке и крутог тела. Типови кретања крутог тела.Динамика тачке. Основни принципи и једначине.(први део).Динамика тачке. Основни принципи и једначине.(други део).Динамика крутог тела. Основни принципи и једначине.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Задаци који се обрађују прате материју са предавања.
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Литература:

  1. Л. Русов: Статика, Кинематика, Динамика, Машински факултет
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, израда бројних примера на вежбама, консултације.

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 24
усмени испит 36
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
тестови и домаћи задаци
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: