Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 30
E-mail: dragutin.jevremovic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање ИГ истраживања

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Пројектовање ИГ истраживања

Предавачи: проф. др Драгутин Јевремовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

why men cheat how women cheat dating for married people
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Циљ предмета: Упознавање студената са концепцијом израде Пројекта инжењерскогеолошких истраживања.

why men cheat how women cheat dating for married people
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Исход предмета: Оспособљавање студената за самосталну израду Пројекта инжењерскогеолошких истраживања

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниције основних појмова: истражни простор, терен - са аспекта различитих геолошких дисциплина, теренска средина, стена, стенска маса, узорак стенске масе. Конструкције терена. Планирање - задаци, принципи и методе планирања. Планирање геолошких истраживања - просторно и урбанистичко планирање, грађевинско пројектовање. Сврха израде Пројекта инжењерскогеолошких истраживања. Пројектни задатак, Пројекат инжењерскогеолошких истраживања. Начелни садржај пројекта инжењерскогеолошких истраживања. Општи подаци о пројекту. Подлоге за израду пројекта: топографске, геолошке и инжењерско-геолошке карте, фото скице и сл. Графичка документација - израда појединих прилога. Текстуални део - садржај поглавља: Увод, Општи подаци о истражном простору, Приказ и анализа резултата ранијих истраживања са закључком о степену истражености терена, Битни проблеми које истраживањем треба решити, Концепција и методологија истраживања. Текстуални део - садржај поглавља: Предмер са описом и техничким условима извођења истражних радова, Динамика извођења истражних радова, Предрачун трошкова истраживања, Економско образложење пројекта; Мере заштите на раду и заштите животне средине. Текстуални део - садржај поглавља: Садржај завршне документације, Навођење литературе и фондовске документације, Стручни надзор над извођењем инжењерскогеолошких истраживања и поступак уговарања извођења инжењерскогеолошких истраживања. Техничка контрола пројекта инжењерскогеолошких истраживања - садржај извештаја. Пројектовање појединих врста истражних радова (бушење, копање, истраживања у бушотини, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања), Законска регулатива при пројектовању инжењерскогеолошких истраживања (Закон о геолошким истраживањима, Закон о изградњи објеката, Закон о просторном планирању и уређењу простора, Закон о заштити животне средине), технички прописи и нормативи.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања клизишта - израда графичких прилога и текстуалног дела. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности изградње: насеља, подземних објеката, брана, мостова - израда графичких прилога и текстуалног дела. Техничка контрола пројекта - израда извештаја
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Јевремовић, Д.: Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања (скрипта)
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања и метода дијалога, графичка метода и метода писаних радова.

how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards read prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 40
усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 5
елаборат 20
елаборат 20

Додатни услови оцењивања: