Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Принципи инжењерске геологије

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS)

Назив предмета: Принципи инжењерске геологије

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Нема

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Упознавање студената са основама инжењерске геологије и геотехнике, стицање основних знања и принципа инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
pill abortion stories read abortions stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално сагледавање и примену основних сазнања о терену као природној – геолошкој конструкцији као и о интеракцији геолошке средине и инжењерске делатности

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
spyware text messages sms spy app free sms spy app
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод, Основни појмови и дефиниције, Инжењерска геологија и геотехника 2. Основна својства и стања стенских маса и терена битна са инжењерскогеолошког гледишта, Основна својства терена као природне конструкције, Основна својства стенских маса, Зависност својстава од размере посматрања,ефекат размере; 3. Основни аспекти изучавања терена у геотехници: Терен као природна средина, као радна средина, као лежиште грађевинских материјала, као део животне средине; 5. Основни принципи геотехничких истраживања; 6. Процедура геотехничких истраживања; 7. Истражни простор у геотехници, основни појмови и дефиниције; 8. Основни принципи избора узорака и опитних места; 9. Принципи екстраполације резултата истраживања са узорака/опитних места на терен; 10. Интеракција геолошке средине и инжењерске делатности, Основни модели интеракције; 11. Основни принципи инжењерскогеолошког зонирања и геотехничког моделирања12. Основни принципи израде Елабората инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе у свему прате, илуструју и разрађују наставне јединице предвиђене планом и програмом; студенти самостално раде Елаборат вежби
hiv prevention open aids testing at home
walgreen online coupons open rite aid coupon
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons

Литература:

  1. Павловић Н., Локин П: Принципи инжењерске геологије, скрипта, Рударско-геолошки факултет, 2002.
  2. Проширена литература: Интернет презентације и публикације
why men cheat how women cheat dating for married people
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације

best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 40
усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 5
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: