Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail:

Наука о чврстоћи

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Наука о чврстоћи

Предавачи: Станко Ћорић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

kaltens sex stories go free sex stories
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis

Циљ предмета: Упознавање са појмом напона и деформација у напрегнутом телу.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code

Исход предмета: Стицање знања из области напонско-деформацијске анализе напрегнутог тела (са освртом на тло).

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Увод. Анализа напона. Линеарно стање напона. Просторно стање напона. Анализа деформација. Равно стање деформације. Везе између компоненталних деформација и померања. Везе између напона и деформација. Реолошки модели и њихова примена. Проблем одређивања напона и деформација у напрегнутом телу. Преглед основних врста напрезања и одговарајуће једначине за одређивање напона и деформација. Димензионисање носача у равни и контрола напона у најоптерећенијем пресеку. Хипотезе о слому материјала. Дозвољени напони у конструктивним грађевинским материјалима. Примене једначина за димензионисање код напрегнутих носача од бетона и челика.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбања се изводе по групама и задаци који се обрађују прате материју са предавања.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
hiv prevention open aids testing at home
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. В. Брчић: Отпорност материјала, Грађевински факултет
  2. Д. Кузмановић: Отпорност материјала, РГФ
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, израда бројних примера на вежбама, консултације.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cephalexin xifaxan clomid 100mg
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarenplast voltarene
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 25
усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 15
тестови и домаћи задаци 15
колоквијум-и 10

Додатни услови оцењивања: