Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Информатика 1

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -OAS)

Назив предмета: Информатика 1

Предавачи: проф. др Ранка Станковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Циљ предмета: Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Информатике за потребе будућих инжењера технике

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: Студенти ће овладати основама рачунарске технологије и могућностима њене примене у решавању инжењерских проблема

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настав /Практична настава:Вежбе
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове, појмове информације и податка и основне типове података. Потом се изучавају системи за управљање базом података, процес пројектовања базе података, модели података и посебно релациони модел као и релациона алгебра и језик SQL. Област информационих система обухвата управљање информацијама, информатику у предузећу и информатику и одлучивање. Из области интернета изучава се настанак интернета, адресирање на интернету, прикључивање на интернет, сервиси интернета, претрага ресурса мреже, сигурност на интернету и језик HTML. Кроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за коришћење језика HTML и графичких алата.
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

  1. Ненад Митић, Основи рачунарских система, ЦЕТ, 2003.
  2. Гордана Павловић-Лажетић, Основе релационих база података, Математички факултет, 1996.
  3. Душко Витас, Информатика у шумарству, Шумарски факултет, 2000.
  4. Увод у информационе системе, http://uis.fon.bg.ac.yu/download.asp
  5. Увод у језик HTML, //www.matf.bg.ac.yu/~vitas/nastava/op/html/op-html.html
  6. Цветана Крстев, Практикум из Информатике, Филолошки факултет, 1999.
  7. 7. O'Brien J,A., Introduction to Information Systems, Irwin/McGraw-Hill, Usa, 1998.
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
тест 2*15
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: