Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет: 343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Геотехника заштите животне средине

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехника заштите животне средине

Предавачи: доц. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how married men cheat cheat on your wife black women white men
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Циљ предмета: Побољшање квалитета живота становништва и очување природе засноване на одрживом управљању животном средином.

hiv prevention open aids testing at home
walgreen online coupons open rite aid coupon
best online coupon site go coupons websites for groceries
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Исход предмета: Стицање основних знања из Геотехнике заштите животне средине.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy app free sms spy app
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vermox prodej vermox prodej vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава: 1.Увод; 2.Управљање чврстим комуналним отпадом (принципи, циљеви, активности); 3.Анализа постојеће праксе у управљању отпадом; 4.Врсте и састав отпада; 5.Избор метода за третман отпада (смањење отпада на извору, поновна употреба, рециклажа, компостирање, анаеробна дигестија, инсинерације отпада, остали поступци третмана отпада); 6.Опште о депонијама чврстог отпада и њихов утицај на околину; 7.Избор локације (природни чиниоци, становништво, насеља и урбанизам, привреда); 8.Геотехничка истраживања за пројекат депоније; 9.Начин-технолигије одлагања и стандарди за геотехничко пројектовање (пратећи објекти); 10.Употреба природних материјала (водонепропусност, дренаже, прекривке); 11.Употреба вештачких-геосинтетичких материјала (водонепропусност, дренаже, прекривке, филтрација); 12.Физичко-механичке карактеристике отпада: збијеност, водопропустљивост, чврстоћа и деформабилне карактеристике; 13.Фактори који утичу на промену физичко-механичких карактеристика отпада (збијање, пузање, биодеградација, хемијске промене); 14.Стабилност (у фази отварања, експлоатације и затварања) и слегање (подлоге и отпада) депонија комуналног отпада; 15.Геотехнички мониторинг на депонијама.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:
Прате предавања (слајдови, пројекције, аудио-визуелне презентације). Обухватају израду семинарских радова у оквиру тема везаних за геотехничке услове избора локације, геотехничка истраживања са употребом природних и вештачких материјала за изградњу депонија.
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarene 50 voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

  1. David E. D., 1993: Geotechnical practice for waste disposal, pp.683.
  2. Koerner R.M., 1997: Design with geosynthetics, pp.761.
  3. Национална стратегија управљања отпадом, 2003., стр. 84.
  4. Национални програм заштите животне средине републике Србије, 2005., стр. 126. Интернет
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума

why men cheat how women cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30*
усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 3*10
елаборат 15
семинар-и

Додатни услови оцењивања: *писмени испит може се положити преко колоквијума са мин. 3*6=18 поена

viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg