Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет: 232
E-mail: laslo.caki@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички радови у тлу

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS), Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички радови у тлу

Предавачи: проф. др Ласло Чаки

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Механика тла

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards read prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Циљ предмета: Упознавање са геотехничким радовима у тлу. Овладавање методама за решавање типичних проблема који се јављају код геотехничких радова.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Стицање основних знања из Геотехничких радова у тлу

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава:
1. Увод; 2. Геотехнички класификациони системи (USCS, GN 200, AASHTO); 3. Уграђивање и збијање материјала и опити за одређивање збијености и крутости тла; 4. Критеријуми збијености природног терена и материјала који се уграђује у насип; 5. Основни земљани радови- поступци израде усека и насипа; 6. Заштита косина насипа и усека: нагиби косина, положај потпорних зидова обложни заштитни зидови; 7. Изравнавање и транспорт земљаних маса - профил површина, профил маса, принцип уравнице; 8. Примена грађевинске механизације код земљаних радова; 9. Подужне и попречне дренажне грађевине за дренирање површинске и подземне воде; 10. Побољшање тла убрзавањем његове консолидације: шљунчани шипови, предоптерећење тла; 11. Механичка и хемијска стабилизација тла; 12. Технологије процеса стабилизације; 13. Примена геосинтетика: за ојачање тла, сепарацију материјала, филтрацију воде, дренирање тла, спречавање ерозије тла, спречавање загађивања тла; 14. Геотехнички радови код изградње депонија и позајмишта; 15. Геотехнички радови у заштити животне средине.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду пет задатака који прате програм предавања. Аудио–визуелне демонстрације геотехничких радова у тлу.
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Литература:

  1. Ћулибрк, Р., 1994: Геотехнички радови, Рударско-геолошки факултет Београд,
  2. Ћулибрк, Р., 2007.: Геотехнички радови у нискоградњи, Рударско-геолошки факултет Београд и грађевински факултет у Суботици.
  3. Impe, Van, W.F., 1989: Soil improvement and their evolution, Balkema, Rotterdam.
  4. Јоксић, З., 1984: Доњи строј саобраћајница, Грађевински факултет Београд.
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 3*10=30
елаборат 15
семинар-и

Додатни услови оцењивања: писмени испит може се положити преко колоквијума са мин. 3*6=18 поена

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cephalexin xifaxan clomid 100mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin