Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички радови у стенама

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS), Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички радови у стенама

Предавачи: проф. др Раде Токалић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis

Циљ предмета: Стицање основних знања о принципима, методама и технологијама разарања стена при ископу: за изградњу подземних или темељењу површинских објеката, за дубоке усеке и високе косине на саобраћајницама и каменоломима.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Оспособљавање да се примене стечена знања при геотехничким истраживањима за потребе пројектовања и изградње инжењерских подземних и надземних објеката.

hiv prevention site aids testing at home
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Упознавање са предметом. 2. Механизам разарања стена експлозивом, класификације и методе минирања. 3. Поступци израда минских бушотина и утицајни чиниоци на брзину бушења. 4. Распоред минских бушотина, избор врсте залома и одређивање оптималне врсте и количине експлозива. 5. Грешке при минирању и штетни ефекти од минирања. 6. Методе и организација израде просторија под земљом (рударским методама) и израда просторија са површине. 7. Избор машина за израду просторија. 8. Утовар и одвоз ископаног материјала. 9. Подградни материјали.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:
Уппознавање и практичан рад са опремом за израду минских бушотина и средствима за минирање. Рачунски задатак везан за технологију израде подземних просторија. Теренске вежбе, обилазак рудника или посета неком подземном објекту у изградњи.
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
pill abortion stories read abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Литература:

 1. М. Антуноввић Коблишка: Општи рударски радови, РГФ, Београд, 1973.
 2. С. Трајковић, С. Лутовац: Рударски радови, РГФ, Београд, 2003.
 3. С. Трајковић, Ш. Слимак, С. Лутовац: Техника минирања и отреси, РГФ, Београд, 2005.
 4. П. Јовановић: Израда подземних просторија великог профила, РГФ, Београд, 1984.
 5. Проширена литература: Интернет презентације и публикације, документација са рудника и разних подземних.
 6. why men cheat how women cheat dating for married people
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

  Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  2 1 0 0

  Метода извођења наставе: Класична предавања, праћена савременим аудио-визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником и средствима за бушење и минирање, презентација самосталних вежби, провера знања, консултације.

  kaltens sex stories go free sex stories
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  писмени испит 50
  усмени испит 20
  Предиспитне обавезе Поена
  активност у току предавања 10
  практична настава 20
  колоквијум-и
  семинар-и

  Додатни услови оцењивања: