Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-15

Кабинет: 232
E-mail: radojica.lapcevic@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички мониторинг

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички мониторинг

Предавачи: проф. др Радојица Лапчевић, доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
pill abortion stories read abortions stories
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Циљ предмета: Стицање основних знања о методологији осматрања и праћењу измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких услова и развоја савремених процеса и појава у зони инжењерских објеката или већих просторних целина.

i cheat on my husband link cheated on my husband
how married men cheat cheat on your wife black women white men
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Упознавање са значајем осматрања и праћења измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких услова у зони инжењерских објеката и оспособљавање да се примене стечена знања при истраживањима у геотехничке сврхе.

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene

Садржај предмета:

Теоријска настава 1. Праћење динамике развоја, просторне и временске, процеса клизања и ефеката примене изведених санационих мера. Концепција и методологија истраживања. 2. Праћење динамике развоја, просторне и временске, одроњавања и др. процеса, на високим косинама и стрмим литицама, и ефеката примене изведених санационих мера. Концепција и методологија истраживања. 3. Осматрање брана и прибранских објеката, праћење измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких услова и развоја савремених процеса и појава у зони преградног места и акумулационог басена. Концепција и методологија истраживања. 4. Осматрање подземних објеката, праћење измена инжењерскогеолошких и хидрогеолошких услова и развој савремених процеса и појава у зони објеката. Концепција и методологија истраживања. 5. Осматрање геотехничких и објеката високограедње, праћење измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких услова и развој савремених процеса и појава у зони објеката. Методологија осматрања и врсте истраживања. 6. Израде катастра, база података и информационих система о савременим процесима и појавама нестабилности за веће просторне целине.
Практична настава
Непосредна упознавања са мерном опремом, инструментима и техником мерења. Израда пројекта мониторинга за објекате или веће просторне целине.
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Литература:

  1. Општа стручна литератур, саопштења са стручних скупова, конгреса, симпозијума, одговарајући стандарди EUROCOD и EN, интернет литература.
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, праћена савременим аудио-визуелна демонстрација, израда и презентација самосталних пројекта мониторинга објеката или просторних целина, провера знања, консултације.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
how married men cheat cheat on your wife black women white men
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards link viagra discount coupon

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и
семинар-и

Додатни услови оцењивања: